Actievoorwaarden


Actievoorwaarden Johan Cruyff Foundation

De Cruyff Foundation is een zelfstandige stichting, afhankelijk van donateurs en partners. We brengen jeugd vooruit door beweging. Dat is het nalatenschap van Johan Cruijff, en daarvoor is geld nodig. Zoals Johan immers altijd zei: “alleen kun je niets, je moet het samen doen”.

Wij zijn jouw inzet enorm dankbaar. Om ervoor te zorgen dat jouw actie aansluit op onze missie en doelstellingen, hanteren we de volgende actievoorwaarden:

  • Zorg ervoor dat jouw actie aansluit bij onze missie en doelstellingen.
  • Wij willen natuurlijk ook communiceren over jouw mooie actie! Door het organiseren van jouw actie geef je de Johan Cruyff Foundation toestemming je gegevens te gebruiken voor communicatie- en wervingsdoeleinden
  • Er is ook een actielogo, die jij kunt gebruiken bij jouw actie. De donateurs weten zo dat dit een actie is die vóór de Johan Cruyff Foundation wordt georganiseerd. Het is niet toegestaan om het actielogo te bewerken. Heb je vragen over het gebruik van het actielogo, mail dan naar acties@cruyff-foundation.org.
  • Indien je foto’s of teksten van anderen wilt gebruiken, vraag dan eerst toestemming aan de fotograaf, de mensen die op de foto staan en/of de auteur van de tekst.
  • Zorg ervoor dat je transparant communiceert over de afdracht aan de Johan Cruyff Foundation. Wees ook transparant over eventueel gemaakte kosten. Indien je twijfelt over de manier waarop je de afdracht communiceert, neem dan gerust contact met ons op via acties@cruyff-foundation.org.
  • Jouw actie is volledig op eigen risico. De Johan Cruyff Foundation is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) (toekomstige) schade die jij lijdt en/of mocht lijden in verband met jouw actie en al hetgeen dat daaruit voortvloeit. Je vrijwaart de Johan Cruyff Foundation van alle aanspraken van derden die verband houden met jouw evenement of actie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle (toekomstige) schade/en of kosten die een andere partij in verband met een dergelijke aanspraak lijst of maakt.

Sommige acties kunnen afgewezen worden op grond van ‘niet passend bij de Johan Cruyff Foundation’. De Johan Cruyff Foundation kan hierover zelf bepalen. Mocht je twijfelen over jouw actie, neem dan gerust contact met ons op.

Contact

Heb je nog vragen? Stuur een email naar acties@cruyff-foundation.org.

Bedankt en veel plezier met jouw actie!