Opbrengst sponsorloop

10 februari 2019 19:48

De jongste jeugd van de basketbal vereniging in Hoofddorp heeft zich op 9 februari j.l. ingezet voor het goede doel. Zij moesten 10 minuten lang om het grootste basketbalveld heen lopen en daarvoor zoveel mogeijk sponsoren bij elkaar zoeken. Het bedrag wat de ruim 20 kinderen bij elkaar hebben gerend is €251,82 !!

Zodra zij bij de sponsoren langs gegaan zijn zal het bedrag aan het foundation geschonken worden.