W

Opknappen schoolplein Joannesschool

WSKO Joannesschool

Opgehaald

0
0% bereikt van mijn streefbedrag € 8.000

De leerlingenraad van de Joannesschool wil graag het schoolplein opknappen tot een plek waar zij uitgedaagd worden tot sport en spel, want buitenspelen is leuk en gezond! Meer ruimte, groen en verstopplekken zijn in deze plannen leidend.